Muzyczny Świat. Zeszyt ćwiczeń. Klasa 5 - page 37

Ludwig van Beethoven
Rozwiąż quiz muzyczny o życiu i twórczości kompozytora. Za każdą prawidłową
odpowiedź przydziel jeden punkt.
1. W którym roku urodził się Ludwig van Beethoven?
a) 1770
b) 1827
c) 1792
2. W jakim mieście urodził się Ludwig van Beethoven?
a) w Bonn
b) w Eisenach
c) wWiedniu
3. Jakiej narodowości był Ludwig van Beethowen?
a) austriackiej
b) francuskiej
c) niemieckiej
4. Ludwig van Beethoven był:
a) skrzypkiem
b) kompozytorem
c) klawesynistą
5. W jakiej epoce żył i tworzył Ludwig van Beethoven?
a) w baroku
b) w klasycyzmie
c) w romantyzmie
6. Na jaki instrument Ludwig van Beethoven skomponował Sonatę Księżycową?
a) na skrzypce
b) na fortepian
c) na klarnet
7. Ile symfonii napisał Ludwig van Beethoven?
a) sześć
b) dziesięć
c) dziewięć
8. W której symfonii kompozytor zilustrował muzyką piękno natury?
a) w VI
b) w IX
c) w V
9. Jakiej kompozycji nie napisał Ludwig van Beethoven?
a) symfonii
b) sonaty
c) poematu symfonicznego
data.............................
35
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,...66
Powered by FlippingBook