Muzyczny Świat. Podręcznik. Klasa 5 - page 10

8
Muzyka na dobry początek
Muzyka towarzyszy człowiekowi od początku dziejów i odgrywa w jego życiu
ważną rolę. Jest źródłem radości, energii, inspiracji, wzbogaca jego osobowość
i pozwala na głębsze doznania.
Już w starożytności wierzono w moc muzyki i jej nieprzeciętną skuteczność.
W wielu mitach można odnaleźć przykłady świadczące o tym, że muzyka poskra-
miała złe moce, uspokajała dusze bogów i śmiertelników, przynosiła radość i uko-
jenie. Znani uczeni i filozofowie tak wyrażali swoje myśli o muzyce:
Muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów.
Pitagoras
Muzyka wpływa na uszlachetnienie obyczajów.
Arystoteles
Dzięki muzyce trafnie myślimy, pięknie mówimy i odpowiednio się poruszamy.
Kasjodor
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...132
Powered by FlippingBook