Muzyczny Świat. Podręcznik. Klasa 5 - page 14

Ludwig van Beethoven
V Symfonia c-moll Przeznaczenia
,
op.
67
, część
Allegro con brio
Maurice Ravel
Bolero
Wolfgang Amadeusz Mozart
Marsz turecki
z
Sonaty A-dur
KV 331
MUZYCZNA RECEPTA
na pamięć i koncentrację
12
Wydarzenia dnia codziennego często negatywnie wpływają na naszą koncen-
trację, powodując ogólne roztargnienie. Zdarza się, że nie możemy skupić uwagi
podczas odrabiania prac domowych, opanować pamięciowo tekstu wiersza czy
przyswoić wiedzy zawartej w przedmiotowych podręcznikach.
Aby poprawić swoją pamięć i koncentrację, staraj się podczas słuchania muzyki
zapamiętać, ile razy w utworze pojawia się ten sam motyw melodyczny, jakie in-
strumenty wykonują partie solowe, jak często można usłyszeć brzmienie charak-
terystycznego instrumentu, np. harfy, kotłów.
Muzyka uspokajająca i relaksująca
Czy wiesz, że słuchanie muzyki Wolfganga Amadeusza Mozarta pomaga
zredukować stres, ułatwia zasypianie i podobno wpływa na podniesienie
ilorazu inteligencji?
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...132
Powered by FlippingBook