Muzyczny Świat. Podręcznik. Klasa 5 - page 15

13
Tomaso Albinoni
Adagio
Fryderyk Chopin
Nokturn Es-dur nr 2, op. 9
Wolfgang Amadeusz Mozart
Andante
z
Koncertu fortepianowego C-dur nr 21
MUZYCZNA RECEPTA
na uspokojenie i relaks
Muzyka pozwala oderwać się od codzienności, zapomnieć o kłopotach i zmar-
twieniach. Po intensywnym czasie pracy i nauki zapraszam do „kącika relaksacyj-
nego”. Aby wywołać uczucie spokoju i odprężenia, wybieraj kompozycje, które
mają płynną melodię, miarowy rytm i wolne lub umiarkowane tempo. Słuchaj
muzyki niezbyt głośno, przyjmując przy tym swobodną, nieskrępowaną pozycję.
Motyw Odetty
z baletu Jezioro łabędzie
Jak rozumiesz powiedzenie, że„muzyka jest lekarstwem dla duszy”?
Sporządź własną listę „uzdrawiających” utworów i przedstaw nazwiska ich
kompozytorów oraz tytuły dzieł. Opowiedz, jak na ciebie wpływa ten rodzaj
muzyki.
Słuchając utworu, postaraj się wyrazić ruchem charakter muzyki lub wła-
sne wyobrażenia powstałe pod jej wpływem.
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...132
Powered by FlippingBook