Muzyczny Świat. Podręcznik. Klasa 5 - page 16

14
Melodie z krzyżykiem i bemolem
Sąsiadujące dźwięki gamy oddalone są od siebie o półton lub cały ton.
Półton
jest najmniejszą miarą odległości między dwoma dźwiękami,
cały ton
stanowi
odległość dwóch półtonów.
c
1
d
1
e
1
f
1
g
1
a
1
h
1
c
2
półton
półton
W gamie C-dur półtony występują między dźwiękami e1 – f1 i h1 – c2. Pomiędzy
pozostałymi kolejnymi dźwiękami występuje odległość całego tonu.
Zagraj na dzwonkach lub flecie gamę C-dur. Wsłuchaj się w brzmienie ca-
łych tonów i półtonów.
Muzyczne znaki
Podwyższenia lub obniżenia brzmienia dźwięków o pół tonu dokonuje się za po-
mocą
znaków chromatycznych
. Należą do nich krzyżyk, bemol i kasownik.
Krzyżyk
podwyższa
brzmienie dźwięku o pół tonu. Aby utworzyć nazwę nuty
z krzyżykiem, do jej nazwy pierwotnej dodajemy cząstkę
is
(cis, dis, eis, fis, gis,
ais, his).
Bemol
obniża
brzmienie dźwięku o pół tonu. Aby utworzyć nazwę nuty z be-
molem, do nazwy pierwotnej dodajemy końcówkę
es
lub
s
(ces, des, es, fes, ges,
as). Wyjątek stanowi dźwięk„h”, który obniżony nosi nazwę„b”.
b
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...132
Powered by FlippingBook