Muzyczny Świat. Podręcznik. Klasa 5 - page 17

15
Kasownik
znosi
znaczenie krzyżyków i bemoli, przywraca pierwotne brzmienie
dźwięków oraz ich nazwę.
Znaki przykluczowe
to znaki chromatyczne, które występują bezpośrednio przy
kluczu. Umieszczone są na pięciolinii w określonej kolejności, dotyczą nut wska-
zanych znakiem i obowiązują w całym utworze.
(f is)
(f is)
(cis)
(b)
(es)
(b)
Znaki przygodne
to także znaki chromatyczne, które występują w utworze bez-
pośrednio przy nucie i obowiązują tylko w obrębie taktu, w którym się znajdują.
Spróbuj zagrać na instrumencie melodię
Furman
. Zwróć uwagę na znak
chromatyczny przykluczowy i pamiętaj, że obowiązuje onprzez cały utwór.
Furman
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...132
Powered by FlippingBook