Muzyczny Świat. Podręcznik. Klasa 5 - page 21

19
Zagraj na instrumencie fragment I części koncertu
Jesień
z cyklu
Cztery
pory roku
Antonia Vivaldiego. Zwróć uwagę na oznaczenia tempa i znaki
dynamiczne zamieszczone w zapisie nutowym i zastosuj je odpowiednio
podczas gry.
Jesień
z cyklu Cztery pory roku
(fragment)
Poznaliście już motyw muzyczny koncertu
Jesień
Antonia Vivaldiego. Po-
starajcie się wykonać fragment utworu wraz z orkiestrą. Graficzny zapis
partytury znajdziecie na płycie multimedialnej w zakładce
Słucham i gram
.
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...132
Powered by FlippingBook