Muzyczny Świat. Podręcznik. Klasa 5 - page 22

20
Szkolne przyjaźnie
Każda klasa to jedna szkolna rodzina. Od wszystkich jej uczniów zależy dobra at-
mosfera i życzliwy klimat, jaki w niej panuje. Wspólne przeżycia i zainteresowania łą-
czą rówieśników, czyniąc z nich zgraną drużynę. Wartowięc zadbać o dobre kontakty
z wszystkimi, pamiętając o tym, że wzajemna pomoc i szacunek pomagają zacieśnić
koleżeńskie więzi.
Bartek i Julka
1. Julka z Bartkiem, Bartek z Julką
w szkolnej ławce, na podwórku,
w bibliotece, na basenie
zawsze razem, razem wszędzie.
Bartek z Julką, Julka z Bartkiem
chodzą razem nie przypadkiem,
bo nagadać się nie mogą,
to się kłócą, to znów godzą.
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...132
Powered by FlippingBook