Muzyczny Świat. Podręcznik. Klasa 5 - page 23

21
Refren: Julka i Bartek, Bartek i Julka
to niezły tandem jest, szalona spółka.
2. Julka z Bartkiem to jest para
bardzo dobrze wszystkim znana,
a pomysły ich szalone
zadziwiają całą szkołę.
Julka z Bartkiem, Bartek z Julką
to najlepsi w klasie kumple,
taka zwariowana para,
nudzić nam się nie pozwala.
Przyjrzyj się zapisowi muzycznemu piosenki
Bartek i Julka
i wymień wystę-
pujące w nim pauzy. Zaśpiewaj zwrotki piosenki, wypełniając pauzy klas–
kaniem w rytmie ćwierćnut.
Zagraj na instrumencie ośmiotaktowy wstęp do piosenki
Bartek i Julka
.
Zwróć uwagę na występujący w zapisie muzycznym łuk łącznik.
Postarajcie się ułożyć krótkie wierszyki o swojej klasie i zrytmizujcie je
w dowolnymmetrum. W tekście nawiążcie doWaszych wspólnych zainte-
resowań, zabawnych zdarzeń lub ulubionych zajęć. Oto przykłady takich
wierszy.
Nasza klasa piąta „a” I na lekcjach i na przerwach
dobry humor zawsze ma. wciąż rozpiera nas energia.
(Karolina) (Kamil)
bis
123
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...132
Powered by FlippingBook