Muzyczny Świat. Podręcznik. Klasa 5 - page 24

22
Spróbujcie zagrać w duecie melodię francuskiej piosenki dla dzieci
Alouet-
te
*. Zastosujcie właściwe tempo, dynamikę i artykulację oznaczoną w za-
pisie nutowym odpowiednimi znakami muzycznymi.
Alouette
Repetycja
nakazuje powtórzenie części utworu, którą ograniczają znaki
. Jeżeli utwór
lub jego fragment trzeba powtórzyć od początku, wówczas znak repetycji występuje tylko po
ostatnim takcie ( ).
Volta
[czyt. wolta] to jedno z dwóch zakończeń powtarzającego się fragmentu utworu ozna-
czonego klamrą poziomą
1.
2.
.
*Alouette -
skowronek
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...132
Powered by FlippingBook