Muzyczny Świat. Podręcznik. Klasa 5 - page 25

23
Muzyczne niespodzianki
Twórcy muzyki, pisząc swoje utwory, zazwyczaj kierują się ustalonymi zasadami
kompozycji, przestrzegają reguł budowy utworu i używają różnych środków kom-
pozytorskich dla określenia danej formy muzycznej. Zdarza się jednak, że zaskaku-
ją słuchaczy ciekawymi pomysłami, które zapisują się w literaturze muzycznej jako
dzieła z„muzycznymi niespodziankami”. Warto poznać kilka takich przykładów.
Koncertowe pożegnanie
Kwartet smyczkowy
Twórcą symfonii
Pożegnalnej
jest Józef Haydn [czyt. hajdn], austriacki kompozytor
epoki klasycyzmu. Tytuł kompozycji związany jest z pewnymwydarzeniem z życia
artysty. Haydn przez wiele lat pełnił funkcję kapelmistrza orkiestry księcia Ester-
hazego. Pewnego dnia poprosił go o udzielenie muzykom należnego im urlopu.
Jego prośba nie spotkała się z przychylnością. Kompozytor przygotował zatem
dla księcia „muzyczną niespodziankę”. W czasie jednego z koncertów, któremu
przysłuchiwał się książę Esterhazy, nastąpił nieoczekiwany finał ostatniej części
nowej symfonii Haydna. Wesoła melodia zmieniła swój nastrój na smutny, a po
chwili muzycy zaczęli kolejno wstawać ze swych miejsc i ciężkim, powłóczystym
krokiem opuszczać scenę. Utwór z wielkim trudem zakończyło dwóch muzyków.
Książę Esterhazy zrozumiał ukrytą aluzję i wyraził zgodę na wypoczynek człon-
ków orkiestry. Symfonia ta zyskała miano
Pożegnalnej
.
Józef Haydn
Symfonia fis-moll nr 45 Pożegnalna
, część
Presto i Adagio
Wysłuchaj fragmentu IV części symfonii
Pożegnalnej
i powiedz, którzy in-
strumentaliści zagrali ostatnie takty utworu.
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...132
Powered by FlippingBook