Muzyczny Świat. Podręcznik. Klasa 5 - page 26

24
Muzyczne zaskoczenia
Józef Haydn w
Symfonii G-dur nr 94
ukazał swoje poczucie humoru. W spokojnej,
cichej części
Andante
wprowadził mocne uderzenie w kocioł, które niespodziewa-
nie rozlega się podczas koncertu, budząc znużonych melomanów. Symfonia nosi
nazwę
Z uderzeniemw kocioł.
Józef Haydn
Symfonia G-dur nr 94 Z uderzeniemw kocioł
, część
Andante
Wysłuchaj fragmentu drugiej części symfonii. Spróbuj zapamiętać powta-
rzający się muzyczny temat główny i zaimprowizuj jego melodię ze słowa-
mi rytmicznej wyliczanki.
Jeden, dwa, jeden, dwa,
Siedem, osiem, siedem, osiem,
pewna pani miała psa.
wciąż o lody tylko prosił.
Trzy i cztery, trzy i cztery,
Dziewięć, dziesięć, dziewięć, dziesięć,
pies ten dziwne miał maniery.
kto te lody mu przyniesie?
Pięć i sześć, pięć i sześć,
Może ja, może ty?
pies ten kości nie chciał jeść.
Licz od nowa: raz, dwa, trzy!
Muzyk grający na kotłach
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,...132
Powered by FlippingBook