Muzyczny Świat. Podręcznik. Klasa 5 - page 27

25
Zagrajcie w dwóch grupach fragment utworu Józefa Haydna
Andante
z Symfonii G-dur nr 94 Z uderzeniem w kocioł
. Zwróćcie uwagę na artykula-
cję, czyli sposób wydobycia i kształtowania dźwięku oraz znaki dynamicz-
ne umieszczone w zapisie nutowym utworu.
Symfonia G-dur nr 94
Z uderzeniemw kocioł
(fragment)
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...132
Powered by FlippingBook