Muzyczny Świat. Podręcznik. Klasa 5 - page 28

26
Nie tylko instrumenty
Wielu kompozytorów eksperymentowało z różnymi efektami brzmieniowymi
i włączało do swoich utworów nietypowe instrumenty, które mogły je wywołać.
Na przykład Johann Strauss [czyt. johan sztrałs] w utworze
Polka kowadło
wyko-
rzystał stukot kowalskiego młota, a
Koncert G-dur
Ravela rozpoczyna strzał z bicza
wywołany przez frustę, instrument perkusyjny bardzo rzadko wykorzystywany
w orkiestrze.
Wybitny współczesny polski kompozytor Krzysztof Penderecki (ur. 1933)
w swoim utworze
Fluorescencje
na wielką orkiestrę symfoniczną również
wykorzystał dźwięki płynące z oryginalnych instrumentów, takich jak: bu-
dzik, syrena alarmowa, maszyna do pisania, piła do cięcia drewna smycz-
kiem pobudzana do drgań.
Współczesny amerykański kompozytor Leroy Anderson [czyt. liroj anderson]
skomponował wiele miniatur orkiestrowych pełnych humoru i nieoczekiwanych
muzycznych zmian. Szczególną sympatię słuchaczy zdobył utwór
Maszyna do pi-
sania
, w którym artysta w mistrzowski sposób połączył dźwięki terkoczącej ma-
szyny z brzmieniem orkiestry.
Maszyna do pisania
u
z
y
c
z
n
e
p
o
s
z
u
k
i
w
a
n
i
a
M
Leroy Anderson
Maszyna do pisania
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...132
Powered by FlippingBook