Muzyczny Świat. Podręcznik. Klasa 5 - page 29

27
Instrumenty strunowe szarpane
Chordofony
to grupa instrumentów muzycznych, w których źródłem dźwięku
są struny napięte i drgające. Struny wykonuje się najczęściej z metalu (stali, mo-
siądzu), skręconego jelita zwierzęcego, włosia, jedwabiu lub nylonu.
Ich pobudzanie do drgań następuje przez szarpnięcie, uderzenie lub potarcie.
Ze względu na sposób wydobycia dźwięku instrumenty strunowe dzielimy na:
szarpane
(np. gitara, harfa, mandolina, klawesyn),
smyczkowe
(np. skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas),
uderzane
(np. fortepian, pianino, cymbały).
Poznajmy bliżej grupę instrumentów
strunowych szarpanych
.
Najpopularniejszymz nich jest niewątpliwie
gitara
. Instrument ten rozpowszech-
nił się w odległych czasach renesansu, a szczególną popularność zdobył w XVIII
i XIX wieku głównie na terenie Włoch i Hiszpanii.
Gitara posiada 6 strun szarpanych palcami lub plektronem (specjalnie ukształto-
wanym kawałkiem plastiku), popularnie nazywanym kostką. Brzmienie drgają-
cych strun jest wzmacniane przez pudło rezonansowe.
Odpowiednią wysokość dźwięku gitarzysta szybko znajduje dzięki progom – ma-
łym metalowym listewkom umieszczonym na gryfie instrumentu.
W muzyce poważnej gitarę rozsławił hiszpański kompozytor
Fernando Sor
.
Za największego wirtuoza* gitary klasycznej uchodzi Andreas Segovia, hiszpański
muzyk, dla którego wielu kompozytorów specjalnie tworzyło swe dzieła.
Galop
Fernando Sor
Allegretto
Wysłuchaj uważnie utworu i określ jego metrum. Zwróć uwagę na barwę
brzmienia gitary klasycznej.
*wirtuoz
– wybitny
instrumenta-
lista, mistrz
w grze na
instrumen-
cie. Jego
grę cechuje
doskonałość
wykonania
i perfekcja
techniczna
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...132
Powered by FlippingBook