Muzyczny Świat. Podręcznik. Klasa 5 - page 30

28
u
z
y
c
z
n
e
p
o
s
z
u
k
i
w
a
n
i
a
M
stroiki
siodełko
główka
gryf
struny
chwytnia
wierzchnia
deka
otwór rezonansowy
podstawek
mostek
korpus
Schemat budowy gitary klasycznej
Francisco Tárrega
Gran vals
Podczas słuchania fragmentu muzycznego zwróć uwagę na interpretację
muzyczną utworu i jego nastrój.
Matteo Carcassi
Walc
,
op. 59 nr 3
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,...132
Powered by FlippingBook