Muzyczny Świat. Podręcznik. Klasa 5 - page 35

33
Zaśpiewaj piosenkę
Czar ogniska
z akompaniamentem gitary nagranym
na płycie CD.
Wykonajcie wspólnie pląs przy piosence
Czar ogniska
. Stańcie w półkolu,
połóżcie ręce na ramiona kolegi i zatańczcie po obwodzie koła, śpiewając
refren piosenki.
Oto przykład:
(Takt 1-7)
Na „raz” – krok skrzyżny prawą nogą w lewo z jednoczesnym lekkim ugię-
ciem nóg w kolanach.
Na„dwa” – krok lewą nogą w lewo z jednoczesnym wyprostowaniem nóg.
Na„trzy”– krok skrzyżny prawą nogąw lewo z jednoczesnymugięciemnóg
w kolanach.
Na „cztery” – krok lewą nogą w lewo z jednoczesnym wyprostowaniem
nóg itd.
(Takt 8)
Na ostatnią miarę taktu „na cztery” wykonujemy wymach lewą nogą
w przód.
Następuje zmiana kierunku ruchu – w prawą stronę.
Teraz lewa noga na „raz” i na „trzy” wykonuje krok skrzyżny, a noga prawa
na„dwa” i na„cztery”wykonuje krok w prawo.
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,...132
Powered by FlippingBook