Muzyczny Świat. Podręcznik. Klasa 5 - page 8

6
Refren: Wakacje, wakacje, niezwykłe atrakcje,
Wakacje, najmilsze to chwile.
Wakacje zielone, wakacje szalone,
Wakacje zbyt krótkie – jak zwykle.
2. To szkoła woła nas i wzywa,
zaprasza nas do swoich klas
i głośnym dzwonkiem przypomina,
że skończył się relaksu czas.
Na fotografiach uwiecznione
szalone chwile, letni luz,
wspomnienia bardzo kolorowe
zostaną z nami zawsze już.
Refren: Wakacje, wakacje, niezwykłe atrakcje ...
Określ nastrój, tempo i dynamikę piosenki. Spróbuj wymienić inne ozna-
czenia tempa i dynamiki w muzyce, które znasz z klasy 4.
Nazwij wartości rytmiczne nut i pauz występujące w zapisie muzycznym
piosenki.
Przewodnik po pięciolinii
pomoże Ci wyjaśnić lub przypomnieć
różne zagadnienia i terminy muzyczne.
Zaśpiewaj piosenkę, akompaniując gestodźwiękami w refrenie:
takt 1 – klaskanie w dłonie,
takt 2 – pstrykanie palcami,
takt 3 – klepanie dłońmi w uda,
takt 4 – uderzanie prawą dłonią o blat ławki,
takty 5-8 – tak jak 1-4.
bis
14243
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...132
Powered by FlippingBook