Muzyczny Świat. Podręcznik. Klasa 5 - page 9

7
Znaki graficzne nut i pauz
Nazwy solmizacyjne i literowe dźwięków gamy C-dur
do
re
mi
fa
sol
la
si
do
c
1
d
1
e
1
f
1
g
1
a
1
h
1
c
2
Znaki dynamiczne
ff (fortissimo)
– bardzo głośno
f (forte)
– głośno
mf (mezzo forte)
[czyt. mecoforte] – średnio głośno
p (piano)
– cicho
pp (pianissimo)
– bardzo cicho
mp (mezzo piano)
[czyt. mecopiano] – średnio cicho
cresc.
– skrót od crescendo [czyt. kreszendo] lub znak
(stopniowe wzmocnienie
dźwięków)
dim.
– skrót od diminuendo lub znak
(stopniowe wyciszanie dźwięków)
Oznaczenia tempa
andante
– z wolna, w tempie powolnego kroku
adagio
– powoli
moderato
– umiarkowanie
allegro
– szybko, wesoło
vivo
– żywo
accel.
– skrót od accelerando [czyt. aczelerando] – przyspieszając
rit.
– skrót od ritenuto – zwalniając
a tempo
– powrót do tempa zasadniczego
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...132
Powered by FlippingBook