Przygoda z nauczaniem. Scenariusze lekcji, część 1 - page 147

147
9
.
Na zakończenie lekcji poproś uczniów o wykonanie ćwiczenia
:
Uzupełnij tekst podanymi wyrazami w odpowiedniej formie:
karczma, Rzym, Pan Twardowski, straszny, ucieka, diabeł, żona,
czarnoksiężnik, dusza, święconej wody, „Pani Twardowska”
Narrator w balladzie .................................. opowiada o przygodach ..................................,
któremu .................................. pomaga zostać .................................. . W zamian za pomoc
Twardowski sprzedaje ......................................., ale uchyla się od wywiązania z umowy.
Mefistofeles zwabia Mistrza do ....................................., gdzie domaga się zapłaty. Twar-
dowski ratuje własną skórę, proponując diabłu .................................. . Mefistofeles, który
nie bał się .................................... , na widok pani Twardowskiej ..................................... .
Widać, nie taki .................................., skoro czarnoksiężnikowi udało się go przechytrzyć.
Praca domowa
• Przekształć ramowy plan wydarzeń w plan szczegółowy – dopisz podpunkty do punktu
głównego.
II
I. Zabawa w karczmie.
I
II. Spotkanie szlachcica z diabłem.
III. Trzy rozkazy Twardowskiego.
• Twardowski pojawia się jako bohater w różnych wersjach podania i różnych utworach lite-
rackich. Korzystając z przeczytanych tekstów, napisz w zeszycie własną wersję opowieści
o Panu Twardowskim. Pamiętaj o motywach, których nie można pominąć, np. podpisanie
cyrografu i o cechach podania (ćw. 9., s. 111, „Pzp”, cz. 1).
• Wykonaj ćwiczenia z karty pracy –
załącznik V/L76
.
• Narysuj portret pani Twardowskiej.
Praca domowa (dla chętnych)
• Napisz opowiadanie ma temat: Przygody Pana Twardowskiego.
• Napisz, dlaczego diabeł na miejsce spełnienia postanowień cyrografu wybrał karczmę
„Rzym”?
• Przygotujcie w grupach inscenizację
Pani Twardowskiej
. Pamiętajcie o przygotowaniu
właściwej liczby aktorów, kostiumów, rekwizytów. Zaplanujcie też funkcję dla suflera.
Temat:
Poznajemy liczebniki
„Pzp”, cz. 1, s. 112−115:
Zagrajmy w scrabble (liczebnik)
Cel główny lekcji:
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
.
Uczeń:
– rozwija umiejętność poszukiwania [...] wiadomości;
– sprawnie czyta teksty głośno;
– rozpoznaje w wypowiedziach podstawowe części mowy [...].
Tworzenie wypowiedzi. Uczeń:
– tworzy spójne teksty na tematy poruszane na zajęciach – związane z otaczającą rzeczy-
wistością i poznanymi tekstami kultury;
– poprawnie zapisuje zdania [...];
– stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych.
Lekcja 77.
1...,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146 148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,...160
Powered by FlippingBook