Przygoda z nauczaniem. Załączniki do scenariuszy - page 60

60
4. „Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal” znaczy
(...../1 pkt)
a) łatwiej żyć, gdy patrzymy na życie otwartymi oczyma.
b) łatwiej żyć w niewiedzy: nie żałujemy tego, czego nie znamy, nie widzimy.
c) źle żyć z żalem.
d) dobrze patrzy się tylko sercem.
5. Czy dbasz o swoje serce? W jaki sposób?
(...../2 pkt)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
6. Co to jest anafora? Wyjaśnij termin i podaj przykład.
(...../2 pkt)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
7. Do podanych przysłówków dopisz przysłówki o przeciwnym znaczeniu:
(...../3 pkt)
wysoko – .............................................................
późno – ...............................................................
dużo – .................................................................
dobrze – ..............................................................
smutno – .............................................................
daleko – ...............................................................
8. Do podanych rzeczowników dopisz przymiotniki z ramki tak,
(...../3 pkt)
aby utworzyły związki wyrazowe:
heroiczny • chytry • hałaśliwy • niepohamowana • chłodny • chińska
.................................................................... czyn
.................................................................... złość
........................................................................ lis
.................................................................... wiatr
.................................................................. uczeń
................................................................ herbata
1...,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,...144
Powered by FlippingBook